Altres documents. Certificats d'eficiència energètica

 

El R.D. 253/2013 de 5 d'abril aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Aquest decret fixa la obligatorietat de posar a disposició de compradors o llogaters dels edificis un CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en tots els contractes de compra-venda o lloguer que es tanquin amb posterioritat a la data de l'1 de juny de 2013.

 

L'àmbit d'aplicació del decret és:

-edificis de nova construcció

-edificis o parts d'ells que es venguin o lloguin 

-edificis o parts d'ells en els que una autoritat pública ocupi una superfície útil superior a 250 m2 i que siguin de pública concurrència.

 

El promotor o propietari de l'edifici o part del mateix, bé sigui de nova construcció o ja existent, serà el responsable d'encarrgar la realització de la certificació d'eficiència energètica de l'edifici, o de la seva part, en aquells casos que vingui obligat per aquest decret. També serà el responsable de la conservació de la corresponent documentació i de la presentació davant  l'ICAEN (Institut Català de l'Energia).

 

pèrits arquitectes