Dictamens. Valoracions

 

 

El nostre equip de col·laboradors té un coneixement actualitzat dels preus del mercat immobiliari i del sòl, així com dels preus dels materials de construcció.

 

Les Normes Europees de Valoració i la O. M. ECO/805/2003 contemplen i desenvolupen 5 diferents mètodes:

- Mètode del cost                     

- Mètode de comparació

- Mètode d'actualització de rendes    

- Mètode residual dinàmic         

- Mètode residual estàtic

 

En definitiva, en un procediment judicial, el que es demana del jutge és una compensació econòmica pel valor d'allò que està en litigi. El coneixemnet del mercat i la correcte aplicació d'un o un altre mètode són els factors que determinen la qualitat d'un dictamen.

 

pèrits arquitectes